erkend ambachtsman


de FOD economie heeft onze bakkerij beoordeeld op drie criteria, namelijk 1. het authentieke karakter van uw activiteit, 2. het belang van uw handenarbeid én 3. uw kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie en heeft geoordeeld dat wij aan die voorwaarden voldoen om een officiële erkenning tot ambachtsman te krijgen. Dat is uiteraard duidelijk als je kijkt naar al de producten die we dagelijks maken, maar ons vooral in staat stellen om ons duidelijk te onderscheiden van de groot-industrie en vele winkels die brood, chocolade en patisserie verkopen maar dit zelf niet maken.